Huis > W > Wat Is Deep Learning? We Leggen Term & Achtergrond Uit

Wat is Deep Learning? We leggen term & achtergrond uit

Voor sciencefictionfans staat het al decennia vast dat kunstmatige intelligentie ooit onvoorstelbare hoogten zal bereiken. Momenteel is Deep Learning een van de centrale methoden voor vooruitgang.

Visionair of riskant? Bij Deep Learning worden kunstmatige intelligenties verondersteld zichzelf te verbeteren.

Hoe meer AI vordert, hoe meer terechte kritiek er is, vooral met betrekking tot voorzorgsmaatregelen. Met Deep Learning wordt duidelijk waar de risico's kunnen liggen.

Deep Learning: The Human Brain as a Template

Deep Learning is een deelgebied van machine learning, ook wel bekend als Machine Learning.
  • Deep Learning maakt gebruik van neurale netwerken, zoals die ook in het menselijk brein werken.
  • De methode probeert dus het brein zo goed mogelijk na te bootsen in de hoop de werking ervan beter te kunnen begrijpen en in kaart te kunnen brengen.
  • Als doel van Deep Learning moet de AI in staat zijn om zelf beslissingen te nemen op basis van de beschikbare informatie. De AI krijgt zo een eigen denkvermogen, wat een sleutelelement is van "echte intelligentie".
  • Dit omvat ook het zinvol met elkaar in verband brengen van verschillende informatie. Hoe zinvol het resultaat eigenlijk is, kan de AI vervolgens zelf evalueren om conclusies te trekken voor de toekomst.
  • In de loop van het proces worden steeds meer neuronen gevormd en extra lagen aangemaakt - de term "Deep" is afgeleid van deze diepte.
Van Deep Learning wordt verwacht dat AI-systemen autonoom worden en op deze manier verder verbeteren. Dit is ook een belangrijk onderscheid met machinaal leren, aangezien de mens daar meer betrokken is, bijvoorbeeld bij het controleren van besluitvormingsprocessen. Bij Deep Learning neemt de mens meer de rol van waarnemer op zich en zorgt voor de randvoorwaarden; de eigenlijke ontwikkeling wordt overgelaten aan de machine zelf, en dat maakt het onderwerp bijzonder spannend.

Door Yunfei Aysha

Android 9: Innovaties - deze functies moet je weten :: Nu delen met Alexa gebruiken: Hoe doe je dat - alle info