Huis > H > "hello, World": Geschiedenis En Betekenis Uitgelegd

"Hello, World": geschiedenis en betekenis uitgelegd

Hello, World: Deze eenvoudige, niet eens creatieve zin heeft de digitale wereld als bijna geen andere gevormd. Lees over het verhaal erachter en waarom de zin beroemd werd over de hele wereld.

Een klein zinnetje voor mensen, een groot voor computers: "Hallo, wereld" is tamelijk beroemd.

Computers hebben in betrekkelijk korte tijd veel bereikt: zij hebben de wereld fundamenteel veranderd en de vooruitgang exponentieel bevorderd.

Dit zit er achter "Hello, World": de geschiedenis van computertalen

Het verhaal van "Hello, World" gaat terug tot 1978. Dit was de pionierstijd van het computertijdperk, nog ver verwijderd van visueel bedienbare systemen als Windows en perfect gevormde toestellen als de iPhone. De programmeertaal C lag aan de basis van deze ontwikkeling en een zekere Brian W. Kernighan schreef er samen met Dennis Ritchie een leerboek over:
  • De titel was "The C Programming Language" en het werd al snel een van 's werelds toonaangevende naslagwerken over het leren van C.
  • Het boek is vandaag de dag nog steeds in de handel, zij het in recentere edities.
  • In de basisoefeningen, waarmee gebruikers een eenvoudige tekstuitvoer via een printopdracht konden programmeren, werd dit door Kernighan aangegeven als "Hello, World".
  • Deze tekst was opzettelijk algemeen en van geen grote betekenis, aangezien het programmeren centraal stond. Kernighan verklaarde dat hij de uitdrukking jaren eerder in een tekenfilm had gezien.
Door de snelle verspreiding van C over de hele wereld en de bekendheid van het boek werd de uitdrukking binnen enkele jaren een cultuurgoed en is zij in de loop der tijd niet vergeten. Er bestaat geen twijfel over: wie zich vandaag met programmeertalen bezighoudt, komt bijna onvermijdelijk "Hello, World" tegen, zoals hier bijvoorbeeld wordt beschreven.

Door Yankee

Instellen van N26 met Google Pay: Hoe makkelijk het is :: Google Maps test nieuwe verlichtingsfunctie - alle info